Tarihe Giriş - İlk Okuma Yazma 1.2.3.4.5. Sınıf Etkinlikleri ve Yazılı Soruları
Tarihe Giriş
Başlık Süzgeci     # Görüntüle 
# Öğe Başlığı İzlenimler
1 Yakın Çağ'da Avrupa 4731
2 Yeni Çağ'da Avrupa 5407
3 Orta Çağ'da Avrupa 4243
4 Çağlara Göre Avrupa 3988
5 Atatük İlkeleri 9325
6 Atatürk Dönemi Dış Politika 6066
7 Atatürk Dönemi Ekonomik Politikalar 4436
8 Ekenomik ve Dış Politikadaki Gelişmeler 3269
9 Eğitim ve Kültür Alanındaki Devrimler 5648
10 Laik Devlete Geçiş Aşamaları 5427
11 Siyasi Alandaki Devrimler 5819
12 Atatürk Devrimleri 5376
13 Lozan Barış Konferansı 8752
14 Büyük Taarruz 5042
15 Batı Cephesi, Kars ve Ankara Antlaşmaları 6608
16 Güney Cephesi ve Halk Direnişleri 5345
17 Doğu Cephesi 4651
18 Sevr Antlaşması 5407
19 Cepheler ve Siyasi Olaylar 3836
20 T.B.M.M.'ne Karşı Çıkan Ayaklanmalar 11572
21 TBMM Açılışı 18837
22 İstanbul'un İşgali 4830
23 Misak-ı Milli 4764
24 Heyet-i Temsiliye'nin Ankara'ya Gelişi 4459
25 Genelgeler ve Kongreler 7400
26 Kurtuluş Savaşı Örgütlenmeleri 4264
27 Milli Cemiyetler ve Kuva-yı Milliye 12201
28 Zararlı Cemiyetler 5202
29 İzmir'in İşgali 6614
30 Mondros Mutarekesi 3858
31 I. Dünya Savaşı 5828
32 Tarblusgarp ve Balkan Savaşları 8527
33 31 Mart Olayı 1342
34 II. Meşrutiyet 5067
35 Kurtuluş Savaşı Öncesi 4222
36 XX. Yüzyıl Islahatları 6938
37 XVIII. Yüzyıl Islahatları 5918
38 İç İsyanlar 5873
39 Islahatlar 5171
40 Osmanlı Uygarlığındaki Değişmeler 4359
41 Osmanlı Kültür ve Uygarlığı 7432
42 Dağılma Dönemi 4467
43 Gerileme Dönemi 4529
44 Yükselme Dönemi 5959
45 Kuruluş Dönemi 4204
46 Osmanlı Tarihi 3509
47 Türk Devletlerinde Kültür ve Uygarlık 11212
48 Diğer Müslüman Türk Devletleri 3489
49 Türkiye Tarihi 4241
50 İlk Müslüman Türk Devletleri 6219
 
  • «
  •  Başlangıç 
  •  Önceki 
  •  1 
  •  2 
  •  Sonraki 
  •  Son 
  • »
Sayfa 1 / 2
Su Anda Burdasin  : Anasayfa | Tarihe Giriş