Etiket:İzci

Dünyanın birçok resmi kuruluşu ve askeri personeli birbirlerini farklı şekillerde selamlarlar. Tüm dünya izcileri ise tek bir selam şekli kullanırlar. Bu izciliğin uluslararası boyutunun güzel bir göstergesidir. Selam verirken dik durulur ve sol el yana düzgünce sarkıtılarak etek veya pantolon yan dikişine değdirilir. İzciler liderlerinin yanına geldiklerinde selam verirler, isimlerini ve ünitelerini söylerler , ondan sonra gelme nedenlerini liderlerine aktarırlar.

İzciler başta Cumhurbaşkanı olmak üzere tüm devlet görevlisi büyüklerine, Yabancı ülke Devlet Başkanlarına, Bayrak ve Sancağa, Cenazeye, Üniformalı izci liderlerine ve kendisinden yaşça ve kıdemce büyük izcilere öncelikle selam vererek saygılarını gösterirler. İzci liderleri ve büyük izciler de verilen selama karşılık olarak selam vererek izcilerine sevgilerini gösterirler.

Ulusal Marşlar dinlenirken, ünitece bir arada iken sadece obabaşı, oymakbaşı gibi ünitenin başında bulunan lider selam verir, diğer izciler esas duruşta beklerler.

İzci selamı iki şekilde verilir. Baş açıkken veya başta kep/bere varken selamlama.

Baş Açıkken Selamlama: İzci selamını vermek için işaret parmağını, orta parmağını ve yüzük parmağını birleştir, baş parmağını kıvırdığın küçük parmağının üzerine koy.

Şapka/Kep/Bereyle Selamlama: Başında şapka, bere veya kep varken selam veriyorsan, elinin parmakları aynı şekilde birleştir. Sonra işaret parmağını alnın sağ üst hizasında, kepin kenarına değdirerek selam ver.

İzci Selamının Anlamı: İşaret parmağı; Tanrıya, vatanıma karşı görevlerimi yerine getireceğim, yüzük parmağı; İzcilik türesine uyacağım, orta parmak; başkalarına her zaman yardımda bulunacağım sözlerini temsil eder. Küçük parmağın altında olması küçüklerin büyüklerini saydığını, büyük parmağın küçük parmağın üstünde olması ise büyüklerin küçükleri koruduğunu anlatır. Büyük parmakla küçük parmağın birleşmesi ile oluşan halka dünya izcilerinin kardeşliğini simgeler.

İzci selamında birbirine bitiştirilen üç parmak aynı İzci Selamı zamanda İzcilik Hareketinin Temel Prensipleri olan Tanrıya Karşı Görev, Başkalarına Karşı Görev ve Kendine Karşı Görev'in simgesidir.

İzci Selâmı

İzci selamı izci andının tekrarıdır ve sağ elle verilir. Her bir parmak andın ve türenin maddelerine işaret eder.

Parmakların anlamları:

1. Tanrıya ve vatana karşı görevleri yerine getirmek.

2. İzcilik türesine uymak.

3. Başkalarına her zaman yardımda bulunmak.

4. Küçüklerin büyüklere olan saygı ve bağlılığı.

5. Büyüklerin küçükleri sevmesi ve koruması.

6. Tüm dünya izcilerinin kardeş olduğu ve kopmaz bir bağ ile birbirlerine kenetlenmesi

Büyük izci selamında kol, gövde ve dirsek 90 derecelik açılar oluştururlar. Küçük izci selamında üst kol gövdeye bitişik, alt kol ise gövdeye paraleldir.

İZCİ TOKASI

Tokalaşma iki kişinin birbirleriyle tanışmaktan duydukları mutluluğu gösterir. Bütün dünyada tokalaşma sağ elle yapılır. Ancak izciler diğer izci kardeşleriyle tokalaştığında sol eliyle tokalaşır.

Dünyadaki tüm izciler sol elleri ile tokalaşırlar. Bunun nedenleri vardır. İzciler tokalaşırken selam verme zorundadır. Bu nedenle sağ elleriyle selam verirken sol elleriyle tokalaşabilirler. Ayrıca sol el kalbe daha yakın olduğundan bir içtenlik ve dostluk göstergesidir.

 

İZCİLİK RUHU

İzci Andında senden bir izci olarak beklenenlerin net bir açıklamasını bulacaksın. And içtiğin zaman, Tanrıya, vatanına, başkalarına ve kendine karşı, görevlerini yerine getirmek için söz vermiş olursun.

İzciliğe başlamak kolay ama gerçek bir izci olmak zordur. İyi bir izci olmak için kararlılık gerekir. İzcilik bir oyundur ve bütün oyunlarda olduğu gibi izcilikte de takım dışı kalmak istemiyorsan uyman gereken kurallar vardır. Bu kuralları İzci Andında, İzci Türesinde, İzci Parolasında ve sloganında bulabilir ve ancak bu kurallara uyarak gerçek bir izci olabilirsin.

İZCİ ANDI

* İzci Antları 1914’te kabul edilen İzci Ocağı İç Nizamnamesi’nde İzci Andı aşağıdaki şekilde yazılmıştır:

“Tanrıya ibadet ve Hakana itaat edeceğime, Daima vicdanlı, vazifesini tanır, kanuna hürmet eder, yiğit bir adam olarak hareket eyleyeceğime vatanımı sevip sulh ve harp zamanında fedakârlıkla hizmet yapacağıma, izcinin türesine baş eğeceğime namusum ve şerefim üzerine söz veririm”

* 1930 Yılında İzci Ahmet’in Kitabından;

“Tanrıya ibadet ve büyüklerime itaat edeceğime, daima vicdanlı, vazifesini tanır, kanuna hürmet eder, yiğit bir adam olarak hareket eyleyeceğime vatanımı sevip sulh ve harp zamanlarında fedakârlıkla hizmet

Yapacağıma ve izci türesine baş eğeceğime namusum ve şerefim üzerine söz veririm”

* 1943’de “XX. Cumhuriyet Yıllığında Yayınlanan Beden Terbiyesi ve Spor Adlı Dergiden:

“Türk vatan ve istiklalini, Türkiye Cumhuriyetini koruyacağıma, ödevimi her şeyden üstün tutacağıma, disiplinli, saygılı ve şefkatli olacağıma namusum ve şerefim üzerine and içerim”

* 1949’da Basılan Erkek İzciler Yönetmeliğinden:

“Vatanıma karşı vazifelerimi yerine getirmek, başkalarına her zaman yardımda bulunmak, izcilik türesine uymak, kendimi bedence sağlam, fikirce uyanık ve ahlakça dürüst tutmak için, elimden geleni yapacağıma şerefim üzerine and içerim. 1950 yılında Uluslararası İzci Bürosuna (Boy Scouts İnternational Bureau) almamızı gerektiren ”TANRIYA” sözcüğü bu andın başına getirilmiştir.

* Günümüzde İzci Andı:

“Tanrıya, Vatanıma karşı görevlerimi yerine getireceğime, izcilik türesine uyacağıma, başkalarına her zaman yardımda bulunacağıma, kendimi bedence sağlam, fikirce uyanık ve ahlakça dürüst tutmak için elimden geleni yapacağıma şerefim üzerine and içerim.”

İZCİ ANDI

Tanrıya, vatanıma karşı görevlerimi yerine getireceğime,

izcilik türesine uyacağıma,

başkalarına her zaman yardımda bulunacağıma,

kendimi bedence sağlam, fikirce uyanık ve ahlakça dürüst tutmak için

elimden geleni yapacağıma

şerefim üzerine and içerim.


İzci andının her kelimesi özenle seçilerek konulmuştur. Bu kelimelerin anlamı ve sizden bu and doğrultusunda beklenenler aşağıda açıklanmıştır:

* Tanrıya;
İzcilik hareketinin kapısı hangi dinden, hangi inançtan olursak olalım herkese, her düşünceye ve her dine açıktır. İzciler bir yaratıcıya inanırlar, tanrının verdiği nimetlere şükrederler ve inançları doğrultusunda ibadet ederler. İzciler başta kendi dini olmak üzere tüm dinlere ve ibadet şekillerine saygılıdır. İzciler kendi inançlarına paralel olarak ibadet sıklığını ve şeklini seçmekte özgürdür, bu konuda başkalarını zorlayamaz ve başkalarınca zorlanamaz. Tanrıya karşı ilk görevimiz iyi bir insan olmak, onun yarattığı her canlıya saygı göstermektir. Tanrının yarattığı en akıllı varlıklardan biri olan senin de Tanrıya karşı görevini yerine getireceğinden, iyi, sağlıklı, dürüst ve çevresindeki herkese ve her şeye saygı duyan bir insan olmak için elinden geleni yapacağından hiç kuşku yok.

* Vatanıma karşı görevlerimi yerine getireceğime;

Ülkemizin geçmişine bir göz atacak olursan başta büyük önder Atatürk olmak üzere Türkiye'mizin tarihini süsleyen kahramanlar tanırsın. Bunların pek çoğu bu uğurda canlarını feda ettiler. Böylece ülkemiz bugünkü durumuna geldi. Senin görevin onların eserini ileriye taşımaktır. Cumhuriyetimizin kurucusu büyük Atatürk bu ülkeyi ve cumhuriyeti gençlere yani sizlere emanet etti. Bu ülkeyi daha gelişmiş ve daha refah hale getirmek ancak senin bu vatanı sevmenle, onun için daha çok çalışmanla, hem de toplumsal sorunlarının çözümünde görev almanla mümkün olabilir. Bunu türeye uyarak gerçekleştirebilirsin.

* İzci türesine uyacağına;

Türedeki on madde, sadece izcilik oyununda değil, aynı zamanda bütün yaşamında uygulayacağın kurallardır. İzci türesi, hareket tarzını açık bir şekilde belirler. İzci türesine uymakla kendini kibar ve saygın bir yurttaş, bir insan olarak yetiştirebilirsin.

* Başkalarına her zaman yardımda bulunacağına;

Sana ihtiyacı olan pek çok insan var. Genç omuzların bu insanlara yüklerini taşımakta yardımcı olabilir. Bu insanlar için belki de gülümseyen bir yüz, bir yardım eli gereklidir. Yardımın gerektiğinde yardım etmek ve "her gün bir iyilik yap"makla kendini bir izci olarak deneyecek, daha mutlu bir dünyanın oluşmasına katkıda bulunacaksın. Her yardımın ardından kendini daha mutlu hissedeceksin. Unutma ki bir gün senin de yardıma ihtiyacın olacak ve etrafından bir el uzatılmasını bekleyeceksin.

* Kendimi bedence sağlam;

Kendi vücuduna bakmak ona dikkat etmek senin, sana olan borcundur. Onu koru ve geliştir, böylece vücudun sana, yaşamın boyunca iyi hizmet edecektir. Bu sözlerin anlamı iri kaslara sahip olmak değil, güç ve dayanıklılık kazanmaktır. İzcilik sana kuvvetli bir bedene sahip olmak ve onu korumakta yardımcı olacaktır. Uzmanlıklar içinde kendini bedence sağlam tutacak olan konulara öncelik vermen ve bilinçli beslenmek sağlıklı bir hayat sürdürmeni sağlayacaktır. Sigara, içki gibi kötü alışkanlıklardan uzak durman ve çevrendekileri de vazgeçirmen bir izci olarak senden beklenen davranışlardandır.

* Fikirce uyanık;

Sen kendine aynı zamanda zekânı geliştirmeyi de borçlusun. Bilgilerini arttırmaya çalış. Meziyetlerini mümkün olduğu kadar çok kullan. Hem gezilerle, kamplarla hem de ünite toplantılarında birçok yeni şey görecek ve öğreneceksin. Bu öğrendiklerini akıllı yönde kullandığında başkalarından birçok yönde daha uyanık olduğunu göreceksin.

* Ahlakça dürüst tutmak için;

Kendine sağlam karakterli bir insan olmayı amaç edinmeyi borçlusun. Başkalarının haklarına saygılı ol. Konuşma ve davranışlarında açık ol. İzcilik yaptığın dönemdeki uygulamaların yaşamın boyunca sana önderlik edecektir.

* Elimden gelenin en iyisini yapacağına;

İzcilik senden kusursuz bir genç olmanı beklemez. İzcilik senden erişebileceğin en yüksek hedefler doğrultusunda çabalamanı ister. Her çocuk, her genç okulda en yüksek notları almak ve yıldız bir atlet olmak gibi meziyetlere sahip değildir. Fakat her çocuk, her genç içinde kendi en iyisini yapma gücüne sahiptir. İşte izcilik senden bunu bekler.

* Şerefim üstüne söz veririm;

Cumhuriyetimizi kuranlar şereflerini kaybetmemek için önce söz verdiler ardından büyük mücadeleler verdiler. Onlar, onurları için hepimiz adına şerefimizi kaybetmeme uğruna hayatlarını kaybettiler. Onlar, bizlere yaşama şansı ve onur vaat ettiler. Sende bir Türk izcisi olarak onurunu her şeyin üstünde tutmalısın. Bir şeyi yapmak üzere onurun üstüne söz verdiğinde bu söz, buna erişmek için elinden gelen her şeyi yapacağın anlamını taşır.

 

İzci Türesi, İzcilik Hareketinin üzerine kurulduğu temeldir. İzci Türesinde bir izcinin yaşamında uymağa çalışacağı kurallar açıklanır. İzci olduğun zaman İzci Türesi senin davranış biçimin haline gelir. İzci Türesi, izci kuralları diğer kanun ve kurallardan farklıdır. Diğer kanun ve kurallar şunu yap bunu yapma şeklindedir. İzci Türesinde ise bu yoktur. İzci Türesi gerçeklerin, olguların ifadesi, anlatımıdır. Örneğin İzci Türesinde "sözünü tut değil, bunun yerine izci sözünün eridir" denir. İzci Türesine uygun bir biçimde yaşayarak iyi bir izci olursun. Eğer bilinçli olarak izci Türesine uymazsan, izcilikte başarısızlığa uğrarsın, İzci Türesinin idealleri yüksektir ve yüksek olmalıdır. Ancak yüksek ideallere ulaşmak için gayret gösterip, bu ideallere inanarak istediğin gibi bir insan olabilirsin.

* İzci, sözünün eridir. Şeref ve haysiyetini her şeyin üzerinde tutar.

* İzci, yurduna, milletine, ailesine ve izci liderlerine sadıktır.

* İzci, başkalarına her zaman yardımcı ve yararlı olur.

* İzci, herkesin arkadaşı ve izcilerin kardeşidir.

* İzci, herkese karşı naziktir.

* İzci, bitki ve hayvanları sever ve korur.

* İzci, büyüklerini sayar ve sözünü dinler, küçüklerini sever ve korur.

* İzci, cesurdur, neşeli ve güler yüzlüdür.

* İzci, tutumludur.

* İzci, fikir, söz ve hareketlerinde açık ve dürüsttür.

İZCİ TÜRESİNİN MADDELERİNİN ANLAMLARI

İzci türesinin her maddesinin anlamı çok derindir. Bu maddeleri çok iyi öğrenmeli ve kendi sözcüklerinle açıklayabilmelisin. Aşağıdaki açıklamalar bu konuda sana yardımcı olacaktır.

İzci sözünün eridir-Şeref ve haysiyetini her şeyin üstünde tutar;

Ailen, öğretmenlerin ve arkadaşların senin bir izci olarak her zaman doğruyu söylediğini ve sözünü tutacağını bilirler. Bundan dolayı sana güvenirler. Anne ve baban senden bir iş istediklerinde, artık o işin mutlaka yapılacağından, oymakbaşın oymak toplantılarına mutlaka katılacağından emindir. Arkadaşlarına bir oba gezisi ya da kampa katılacağını söyledi isen, onlar senin istenen zamanda istenen yerde hazır olacağını bilirler. Bazı eksiklikler zaman zaman seninde başına gelebilir. Top oynarken cam kırılabilir, dirseğin takıldığında bir vazo yere düşüp parçalanabilir, dökülen bir şişe mürekkeple evde bir sürü şey berbat olabilir. Yaptığını hemen itiraf etmekle ve zararı karşılamakla her şey unutulur.

Başkalarının sana güvenmesi çok önemli bir şeydir. Güvenilir bir insan olarak tanınmak gelecekteki yaşamın için de önemlidir. Bu durum ilerde iyi bir iş bulmana, alışverişlerinde kredinin artmasına, hepsinden önemlisi daima aranan "En iyi arkadaş" olmana yardımcı olur.

İzci yurduna, milletine, ailesine ve izci liderlerine sadıktır;

Sadakat ailende başlar. Sen bunu davranışlarınla gösterir, ancak bu şekilde ailenin senin için yaptıklarına teşekkür edebilirsin. Bir zincir en zayıf halkası kadar sağlamdır. Bir oba veya oymağın başarısı üyelerinin sadakati üzerine kurulur. Liderlerine bağlı ve ünitendekilerle iyi ilişkiler kur, unutma her zaman bir izci gibi davranmalısın.

Şimdiye kadar yüz binlerce Türk, vatanımıza sadakatlerini, onun için gazi ya da şehit olarak ispat etmişlerdir. Gerekirse biz de vatan için canımızı verebiliriz. Ancak can vermeden de ne kadar sadık bir vatandaş olduğumuzu ispat etmenin pek çok yolu vardır. Toplumsal projelere yardım et, bayrağımıza, devlet düzenimize, kanunlarımıza sahip çık ve saygı göster.

İzci başkalarına yardımcı ve yararlı olur;

Bir izci olarak başkalarını düşünür. İzci Andında "başkalarına her zaman yardımda bulunacağım" sözünü verirsin, İzci Parolası "daima hazır"dır. İzci sloganı "her gün bir iyilik yap"mayı hatırlatır. Bunların üçü birlikte ele alındığında senin başkalarına yardım için verdiğin sözü oluşturur. Yardım edebilmek için nasıl yardım edebileceğini bilmen gerekir. Örneğin, ancak ilk yardımı bilen biri kazaya uğramış birine yardım edebilir. Bulunduğu yeri iyi tanıyan bir izci bir yabancının yolunu bulmasına yardımcı olabilir. Bir izci olarak kendini yardımcı olmaya hazırlamalı ve yardım etme yolları aramalısın. İzciler de para için çalışabilirler ama yardımcı olmaktan dolayı asla para kabul etmezler. Bahşiş ümidi ile bir iyilik yaparsan o iyilik olmaz.

İzci herkesin arkadaşı ve bütün izcilerin kardeşidir;

Arkadaşlık bir aynaya benzer. Bir kimseyi gülümseyen bir yüz ile selamlar ve ona yardım elini uzatırsan, gülümseyen bir cevap ve ihtiyacın olan yardımı alabilirsin. Bir arkadaş sahibi olmak önce arkadaş olmakla mümkündür.

Bir oba ve oymağa katıldığın anda dünyayı saran bir kardeşlik örgütü içine girersin. Buradaki çocuk ve gençler renkleri, inançları farklıdır. Ama hepsi izci kardeşlerindir. Onlar da senin uyduğun söz ve türeye uyarak yaşamaktadır.

İzci naziktir;

Bu, izci kibardır demenin başka yoludur. Her gün nazik olup olmadığını gösterebileceğin pek çok fırsat bulabilirsin. Her şeyden önce evinde nazik Kibarlığıyla tanınan bazı insanlar nedense evlerinde bunu unutmuş görünür. Sen onlardan olma. "Lütfen" ve "teşekkür ederim" cümleleri kolayca söylenebilir, basit yardımlar kolaylıkla yapılabilir. Gerek anne ve babanın gerekse ailenin diğer üyelerinin senin için yaptıklarını ne kadar takdir ettiğini, onlara böyle davranışlarla hissettirebilirsin.

Görgü kurallarına dikkat edilmesi kişileri daima mutlu eder. Bir bayana kapı açmak, otobüse binerken yer vermek, odaya bir misafir girdiğinde ayağa kalkmak, bayanlara masaya otururken sandalyesini çekerek yardım etmek, izci liderlerini selamlamak, asansörde rastladığın bir komşuna "iyi günler" demek senin nazik bir insan olduğunu gösterir. Gençken nazik olmaya çalışmak, seni ilerde mükemmel bir insan yapacaktır.

İzci bitki ve hayvanları sever ve korur;

Bir köpeğin varsa ya da başka bir evcil hayvana sahipsen, ona karşı müşfik olmalısın. Onu çok sever ve korursan her zaman senin yanında olur. Hayvanın, yemeğe, suya, dışkılamaya ne zaman ihtiyaç duyacağını önceden anlamalısın. Bu ona göstereceğin özel dikkatle olur.

Bir izci olarak yaşamında pek çok vahşi hayvanı tanıyacaksın. Bir akşamüstü dolaşırken bir geyiğe rastlayabilirsin. Kamptayken, bir sabah çadırlarınızın yakınında bir sincap görebilir ya da başını çadırın kapısından çıkardığında kuşların cıvıltısını duyar, onların dallar arasında uçuşunu seyredebilirsin. Açık havaya ne kadar çok çıkarsan o kadar çok birbirinden değişik hayvanın etrafta yaşadığını fark edersin. Böylece vahşi yaşamı daha iyi tanır, onları korumak için daha fazla istek duyarsın.

İzci büyüklerinin sözünü dinler, küçüklerini sever ve korur;

Seni büyüten, seni şefkatle seven, seni olumsuzluklardan koruyan anneni, babanı ve aile büyüklerini seviyorsun. Yalnız ailedeki büyükleri değil. Senden yaşça ve deneyimce daha ilerde olan diğer insanları da aynı şekilde saymalı ve bu saygını davranışlarınla göstermelisin. Büyüklerinin sana gösterdiği sevgiyi iyi bir insan, iyi bir izci olarak sen de küçüklerine göstermeli, onları sevmeli ve korumalısın.

 
Powered by Tags for Joomla
Su Anda Burdasin  : Anasayfa