Okul Öncesi Eğitim Programlarında Planlama ve Değerlendirme

Palnlama
v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} p\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} v\:textbox {display:none;}
Belirli eğitim hedeflerine ve program amaçlarına ulaşmak için etkinliklerden hangisinin seçileceğini, bunların çocuklara niçin ve nasıl yaptırılacağını,ne gibi yardımcı ve tamamlayıcı kaynak, araç-gereç ve materyallerin kullanılacağını ve çocuklardaki gelişimin nasıl değerlendirileceğini önceden ayrıntılı olarak tasarlama işidir.
 
Belirli eğitim hedeflerine ve program amaçlarına ulaşmak için etkinliklerden hangisinin seçileceğini, bunların çocuklara niçin ve nasıl yaptırılacağını,ne gibi yardımcı ve tamamlayıcı kaynak, araç-gereç ve materyallerin kullanılacağını ve çocuklardaki gelişimin nasıl değerlendirileceğini önceden ayrıntılı olarak tasarlama işidir.
ÖĞRENME SÜRECİNDE PLANLI ÇALIŞMANIN ÖNEMİ
Eğitim etkinliklerinin sistemli ve düzenli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için önceden gerekli hazırlıkların ve planların özenle yapılması gerekir.
Belirlenen amaçlara ulaşılabilmesi, bir ölçüde, yapılan bu planlamanın başarısına bağlıdır.
Öğrenme Sürecinde Planlı Çalışmanın Yararları

Öğrenme sürecinin planlanması verimi artırır.
Çocukların ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerine göre yetiştirilmesini sağlar.
Öğretmen ve çocuklara düzenli çalışma alışkanlığı kazandırır, onlara güven kazandırır.
Programın bir düzen içerisinde ve süresi içinde tamamlanmasını sağlar.
Güne hazırlıklı başlanmasını sağlar.
Eğitimin değerlendirilmesinin güvenilir olmasını sağlar.
Öğrenme sürecinde düşünceye açıklık kazandırır.
YILLIK PLAN
Bir öğretim yılı içinde yapılacak tüm öğrenme etkinliklerinin planlanmasını içerir.Yıllık planda;
Amaç ve kazanımlar
Kavram ve sözcükler
Aile katılımı çalışmaları
Alan gezileri
Belirli gün ve haftalarda yapılacak etkinlikler
Etkinliklerde kullanılacak yöntemler
Değerlendirme yöntemleri yer almaktadır.
YILLIK PLAN FORMU

 
Su Anda Burdasin  : Anasayfa | Okul Öncesi | Okul Öncesi Eğitim Programlarında Planlama ve Değerlendirme