Teşkilat ve Armalar

İZCİLİK TEŞKİLATLARI

DÜNYADA İZCİLİK TEŞKİLATLARI

Merkezi İsviçre’nin Cenevre şehrindedir. 12 ülkeden 12 kişilik bir komite tarafından yönetilir. İzcilik teşkilatı dünyada 5 bölgeye ayrılmıştır.

Bunlar:

1- Afrika Bölgesi: 28 üyesi vardır.

2- Arap Bölgesi: 18 üyesi vardır.

3- Asya Pasifik Bölgesi: 20 üyesi vardır.

4- Avrupa Bölgesi: 21 üyesi vardır.

5- Amerika Bölgesi: 28 üyesi vardır.

NOT: Türkiye Avrupa bölgesindedir.

Dünya İzcilik Bürosunun Ekim 1984 rakamlarına göre 16 milyon izci ve lider vardır. Bu sayı şimdi bu rakamın çok çok üstündedir. 118 ülkede 150 Milli İzcilik Teşkilatı vardır. Dünya İzcilik Bürosu yöneticileri, iki yıl aralıklarla toplanan Dünya İzcilik Konferansında belirlenmektedir. Dünya İzcilik Konferansı 1975 yılında Danimarka, 1977 yılında Kanada, 1979 yılında İngiltere, 1981 yılında Senegal, 1983 yılında Amerika, 1985 yılında Almanya, 1987 yılında Kenya’da toplanmıştır. Dünya izcilik teşkilatı ve bölgelerdeki teşkilatlar üyelik aidatları, bağışlar, çeşitli kurum ve kuruluş teşkilatlarının yaptığı yardımlardan beslenmektedir. Bazı ülkelerde izcilik faaliyetleri olduğu halde teşkilata üye değildir. Angola, Bermuda, Dominik, Gambiya, Malezya gibi.

İZCİLİK TEŞKİLATI

Koruyucu Başkan

Cumhurbaşkanı.

Genel Başkan

Milli Eğitim Bakanı.

Teşkilat Başkanı

Okul içi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanıdır. Daire başkanlığı bünyesinde kurulan izcilik şube müdürleri yer alır.

Genel Kurul

Daire başkanlığınca belirtilen gündem gereği her üç yılda bir toplanır. Baş İzciyi, program ve eğitimi komisyonu seçer.

Baş İzci

Üç yılda bir seçilir. Yardımcısını kendisi seçer.

Prog. ve Eğitim Kom.

Daire başkanı, şube müdürleri, baş izci ve yardımcıları, seçimle gelen 7 asil üye daire başkanınca atanan 2 uzmandan oluşur.

Merkez Önderleri

Yönetmelik gereği her basamağı temsil edecek önderler, program ve Eğitim komisyonunca seçilir.

İl İzci Kurulları

Daire başkanlığının talimatları doğrultusunda Milli Eğitim Müdürlükleri bünyesinde kurulan kurullar, iki yıl içinde seçimle görevlendirilen 5 üyeden oluşur.

İlçe İzci Kurullar

İlçe M. E.Müdürlüğü bünyesinde çalışır. Seçimle görevlendirilen 3 üyeden oluşur.

İl ve İlçe Önderleri

İlgili kurullarca her basamak için görevlendirilecek kurul denetiminde çalışır.

Üniteler

İl ve İlçe İzci Kurullarınca tescil edilmiş;

a- Küçük İzci Kümeleri.

b- Kız ve Erkek İzci Oymakları.

c- Kız veya Erkek Ergin İzci Ocakları

.

İZCİ ARMALARI

M.Ö. 2000 yılından itibaren saflığın, temizliğin sembolü olmasının yanında 19. yüzyılda kullanılmaya başlanan pusulaların üzerinde şaşmaz yön gösterici anlamına gelen ZAMBAK çiçeği Baden POWELL tarafından izciliğin sembolü olarak seçilmiştir. İyi, doğru yönü ifade eden Zambağın üç ucu izciye verdiği sözü (izci andı);

a- Tanrıya-vatanına karşı görevler.

b- Başkalarına yardımcı olma.

c- İzcilik türesine uyma.

Her ülke zambak üzerine kendi ulusal amblemini işlemiştir. Ancak zambağın özelliği kaybolmamıştır. Kız izcilerin sembolü YONCA’dır. Yoncanın üç yapraklı olması bir rastlantı değildir.

Bugün Kullanılan İzci Armaları

a- Dünya Erkek İzci Arması: Mor zemin üzerine beyazla işlenmiş zambak ve çevresini sararak camadan bağı ile biten bir halat yer alır. Dünya İzcilik Bürosu kokardı gereğince, her izcinin ve liderin sağ cep üzerinde bu armayı taşıması onun Dünya İzci Bürosuna üye olduğunu gösterir.

b- Dünya Kız İzci Arması: Mavi fon üzerine altın sarısı üç yapraklı yonca işlenmesiyle yapılmıştır.

c- M.E.B. Erkek İzci Arması: Gri fon üzerine kırmızı ile işlenmiş zambak ve zambağın ortasında beyazla işlenmiş Ay ve Yıldız yer alır. Ant içen her izci ile en az Liderlik Temel Kursunu (LTK) bitirenler erkek izciler sol cep üzerine bu armayı takmaya hak kazanırlar.

d- M.E.B. Kız İzci Arması: Gri fon üzerine yeşil ile işlenmiş yoncadır. Yoncanın ortasında beyazla işlenmiş Ay ve Yıldız yer alır. Ant içen ve en az LTK bitiren bayan liderler bu armayı sol cep üzerine takarlar.

İZCİ ARMASININ ANLAMI

 

Zambak çiçeğinin ortadan ikiye bölünmüş halidir. Üst ucu pusulanın kuzeyi gösteren ucu gibidir. Bunun anlamı da başkalarına yardım etmek ve doğruluktur. İzci armasının üst tarafı izci selamındaki gibi izci andının ilk üç cümlesini anlatır. Ayrıca armanın altında “Be Prepared” yazılı daima hazır anlamına gelen ikinci bir arma bulunur. Bu arma her zaman gülümseyen izci ağzının temsil eder.

Tüm dünya izcileri armalarını sol göğüs cebinin üzerinde taşırlar. Türkiye İzcilik Yönetmeliği’ne göre Türk izci armasıyla hiç bir ama değiştirilemez.

Teşkilat Arması

 


 


Erkek İzci

Arması

 

Kız İzci

Arması

 

 

 


 


Dünya Erkek İzciler Arması

 

Dünya Kız İzciler Arması

 


 
Su Anda Burdasin  : Anasayfa | İzcilik Nedir? | Teşkilat ve Armalar