Matematik Bulmacası

A

B

C

D

E

F

G

H

A

B

C

D

E

F

G

H

 

Yukarıdan Aşağıya: A1: Boyutsuz ve tanımsız geometrik şekil A2:Matematikte sabit sayı B1: Gerçek sayıların sembolü B2: Üç kenarlı çokgen C1: “iletki” kelimesinin ortasındaki iki harf C2:”Mıknatıs” kelimesinin ilk dörtte biri C3:”Kenar” kelimesinin son harfi D1: Elektronik posta D2: “Bagaj” kelimesinin ortasındaki üç harf E1: Kemiklerin bağlantı noktası E2: Bir cismin kopyası F1:”Yamuk” kelimesinin son beşte biri F2: Sembolü “R” olan sayı kümesinin adı G1: “Seksen” kelimesinin ilk üçte biri G2: F1 in aynısı G3: İsminizin baş harfi H1: Dört kenarlı çokgen

 

 

Soldan Sağa: A1: Doğal sayıların sembolü A2: “Elemek” kelimesinin son üçte ikisi A3: Alfabemizin beşinci harfi B1: Kesişen iki doğrunun bir…………noktası vardır. B2: “Sökük” kelimesinin ilk beşte ikisi C1: “Köşe” kelimesinin ilk dörtte biri C2: Vilayet C3: “Benzer” kelimesinin son üçte biri D1: Ölçüleri toplamı 90° olan iki açı D2: Diklik işaretinin tersi E1: Başlangıç noktaları aynı iki ışının birleşmesinden oluşan şekil E2: “Merkez” kelimesinin ilk altıda ikisi E3:Alfabemizin sekizinci harfi F1: E3’ün aynısı F2: Kalın ünlü harflerden yazımında üçgen şekli bulunan harf F3:”Ekenek” kelimesinin ilk yarısı G1:Çember çizmeye yarayan araç G2: Doğal

sayıların sembolü H1:”Bin” kelimesinin son üçte ikisi H2:Yemek H3: İsminizin baş harfi

 
Su Anda Burdasin  : Anasayfa | Çarpma İşlemi | Matematik Bulmacası